eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
O stowarzyszeniu

 Lokalna Grupa Działania (LGD) to lokalne partnerstwo, rodzaj stowarzyszenia, zapewniającego prawidłową realizację założeń osi 4 – LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.


Leader jest podejściem, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.
Partnerzy LGD to osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje, instytucje publiczne, podmioty gospodarcze, młodzież, dostawcy usług kulturalnych i społecznych. LGD decyduje o kierunku i treści lokalnej strategii rozwoju wsi oraz podejmuje decyzje o finansowaniu różnych projektów.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” powstało 2 czerwca 2008 roku. Podczas zebrania założycielskiego, które miało miejsce w Skrbeńsku (gmina Godów), został powołany na dwuletnią kadencję  pierwszy Zarząd oraz Komisja Rewizyjna  ⇒ patrz Historia LGD

 

W dniu 10 stycznia 2011 r. na Walnym Zebraniu Członków zostały powołane na kolejne 2 lata następujące organy patrz Historia LGD

 


 

W dniu 18 kwietnia 2013 r. na Walnym Zebraniu Członków zostały powołane na kolejne 2 lata następujące organy

 

     

 

 

 

 

       Zarząd

 

 

 

 

 • Zdzisław Ciapka – Prezes (gmina Krzyżanowice)
 • Lucyna Gajda - Wiceprezes (gmina Gorzyce)
 • Tomasz Kasperuk - Wiceprezes (gmina Godów)
 • Bożena Amalio-Nowak - Skarbnik (gmina Gorzyce)
 • Helena Lazar – Członek Zarządu (gmina Gorzyce)
 • Izabela Grabiec Kowol - Członek Zarządu (gmian Godów)
 • Sandra Hanka - Członek Zarządu (gmina Krzyżanowice)

 

 

Komisja rewizyjna

 

 

 

 

 • Psota Zofia     (gmina Gorzyce)
 • Riedel Adrian    (gmina Krzyżanowice)
 • Tomas Eugeniusz  - przewodniczący    (gmina Godów)

 
 

Rada Stowarzyszenia

 

Gmina Godów:

 • Mariusz Adamczyk  (Przewodniczący Rady)
 • Kamil Gąsior
 • Bogdan Mitko
 • Agnieszka Kustos
 • Tatiana Stopyra

Gmina Gorzyce:

 • Bogusław Krótki
 • Alicja Lenczyk
 • Grażyna Malczyk
 • Piotr Oślizło
 • Stefania Rodak

Gmina Krzyżanowice:

 • Leonard Fulneczek
 • Ryszard Chrobok
 • Grzegorz Utracki
 • Ewa Widera
 • Walter Witeczek

 


 

 W dniu 7 października 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków zostały powołane na kolejne 4 lata następujące organy

 

Zarząd:

 

 

 

 • Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 • Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 • Kasperuk Tomasz - Wiceprezes Zarządu (Gmina Godów)
 • Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 • Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 • Tatarczyk Błażej - Członek Zarządu (Gmina Mszana)

 

 

RADA STOWARZYSZENIA:

 

 1. Adamczyk Mariusz/ Gmina Godów
 2. Fibic Maria/Gmina Lubomia
 3.  Grabiec-Kowol  Izabela/ Gmina Godów
 4. Jakubczyk  Daniel / Gmina  Gorzyce
 5. Jastrzębski Łukasz/ Gmina Lubomia
 6. Jendrzejczyk Gabriela/ Gmina Krzyżanowice
 7. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 8. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 9. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 10. Somerlik Czesława/ Gmina Marklowice
 11. Utracki Grzegorz/ Gmina  Krzyżanowice
 12.  Wnuk Jacek/ Gmina Mszana

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

 1. Psota Zofia/Gmina Gorzyce
 2. Tomas Eugeniusz/ Gmina Godów
 3. Wrożyna-Juszczak Agata/ Gmina Mszana

 


 

W dniu 16 grudnia 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków zostały powołane na kolejne 4 lata następujące organy

 

Zarząd:

 

 • Ciapka Zdzisław - Prezes Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 • Galus Piotr - Wiceprezes Zarządu (Gmina Marklowice)
 • Tatarczyk Błażej - Wiceprezes Zarządu (Gmina Mszana)
 • Amalio-Nowak Bożena - Skarbnik (Gmina Gorzyce)
 • Lenczyk Alicja  (Gmina Gorzyce)
 • Bizoń Roman - Członek Zarządu  (Gmina Lubomia)
 • Kasza Barbara - Członek Zarządu (Gmina Krzyżanowice)
 • Caniboł Bogumiła (Gmina Godów)
 • Karasek Bronisław (Gmina Godów)

 

 

RADA STOWARZYSZENIA:

 

 1. Adamczyk Mariusz/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Łazińska-Malinowska Aleksandra/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damina/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Chłapek Bogusław/ Gmina Lubomia
 12. Pośpiech Teresa/ Gmina Lubomia

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

 1. Psota Zofia/Gmina Gorzyce
 2. Tomas Eugeniusz/ Gmina Godów
 3. Wrożyna-Juszczak Agata/ Gmina Mszana

 

 


 

Głównym celem stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota” jest zaszczepienie partnerstwa, integrowania i wspierania aktywności lokalnych podmiotów oraz podtrzymywanie lokalnych tradycji i unikatowości. W ramach realizowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju będzie można otrzymać dofinansowania w następujących działaniach:

 

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Małe projekty


Procedura naboru wniosków na poszczególne działania będzie ogłaszana na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”. Biuro LGD znajduje sie w Gminnym Ośrodku Turystyki Sportu i Rekreacji w Gorzycach „Nautica”.