eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Numer Identyfikacyjny - niezbędny przy składaniu wniosków

 

Każdy beneficjent składając wniosek o dofinansowanie powinien posiadać Numer Identyfikacyjny nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów wraz z instrukcją wypełniania wniosku

Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gdzie należy składać wnioski