eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
LSR na lata 2009-2015

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

NA LATA 2009-2015

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

Opracowanie dokumentu: Zarząd LGD oraz uczestnicy projektu
„Współpraca lokalna - LEADER w ramach osi 4 PROW 2007-2013”
Koordynacja merytoryczna: K.Wrana, W.Magryś
styczeń 2009

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju - kwiecień 2013 r.