eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Jesteś tutaj: Strona główna / KREATOR
KREATOR

 

 

 

    www.lgdkreatywni.pl 

 

 

 

 

 

 

 

KREATOR

 Kreatywnie Razem Eksponujemy Ambitnie Tworzone  Oryginalne Rękodzieła

 

 

 

Celem projektu KREATOR jest odkrycie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w twórczości lokalnej.

 

Podejmowane działania są wynikiem współpracy trzech Lokalnych Grup Działania „Morawskie Wrota”, LYSKOR oraz „Ziemia Pszczyńska”, które stworzyły projekt KREATOR z myślą o ludziach, którzy pragną rozszerzyć i rozpromować swoją twórczość.

 

I etapem Kreatora było przeprowadzenie ankiet z twórcami.

 

Celem badań było lepsze poznanie twórców, ich potrzeb i oczekiwań związanych z rozwojem zainteresowań oraz chęcią podjęcia współpracy z Lokalną Grupą Działania „Morawskie Wrota”.

 

W badaniu, które zostało przeprowadzone w listopadzie 2010 r. wzięło udział 61 twórców zlokalizowanych na terenie gminy Godów, Gorzyce, Krzyżanowice.

 

Grupą docelową były podmioty (np. osoby fizyczne, grupy nieformalne, rzemieślnicy, producenci i inni), które wytwarzają produkty o charakterze rękodzieła tradycyjnego oraz artystycznego np. wyroby z wikliny, z wosku pszczelego, drewna, produkty kowalstwa artystycznego lub rymarskie, wyroby rękodzielnicze, szydełkowane, wyszywane obrusy, ubrania, elementy ubrań, wyroby spożywcze i kulinarne (herbatki ziołowe, wypieki i potrawy regionalne), wyroby lokalnych rzeźbiarzy, malarzy, ceramika, wyroby z papieru – okolicznościowe kartki, ozdoby itp., zabawki typu handi mandi i inne.

 

Podstawowe dane na temat twórcy tj. imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz dziedzinę jaką dany twórca się zajmuje, które pozwoliły utworzyć podstawową (wyjściową) bazę lokalnych twórców zostały zebrane od lokalnych instytucji kultury, gmin, lokalnych działaczy.

 

Informacje o KREATORZE oraz poszukiwaniu lokalnych twórców były umieszczane również na stronach internetowych gmin oraz Stowarzyszenia Morawskie Wrota, w lokalnej prasie oraz na plakatach promocyjnych informujących o projekcie.

 

Badanie przeprowadziło 4 ankieterów. W większości badania były przeprowadzanie w domach twórcy, gdzie ankieterzy mogli zobaczyć tworzone dzieła. Średnio każde badanie trwało ok. 1 h. 
 

 

Wnioski oraz podsumowanie badań

 

 • Zdecydowana większość twórców to kobiety (70%)
 • Prawie połowa badanych ma 40-60 lat a 30% jest w wieku 20-40 lat
 • Obszary działalności: prym wiedzie: hafciarstwo, szydełkowanie, malarstwo, odlewy z masy solnej. Większość twórców zajmuje się lub łączy ze sobą kilka dziedzin równocześnie
 • Zdecydowana większość (ok. 70%) twórców wystawiała już gdzieś swoje dzieła – głównie lokalnie (w domach, na lokalnych imprezach typu dożynki, wystawy w domach kultury, kiermasze)
 • Dla wszystkich twórczość to pasja/hobby jednak dla: 8% jest to również praca zawodowa, a dla 31% dodatkowy zarobek
 • We wszystkich grupach twórcy sprzedają swoje dzieła głównie znajomym, podczas wystaw, kiermaszy, jarmarków
 • Barierami do podjęcia działalności są: brak czasu, podeszły wiek, problemy zdrowotne, inne źródła dochodu, nieopłacalność, brak środków finansowych


Według nas bariery te wynikają z nierozeznania rynku, w obracaniu się w zamkniętym środowisku, we własnym gronie. Osoby te nie wiedzą, że „można inaczej”, że jeśli się wyjdzie poza obszar lokalny, może wzrosnąć popyt – być może w miejscu zamieszkania rynek już jest nasycony.

 

 • 70% twórców chce nawiązać współpracę z innymi twórcami. Głównie współpraca ma polegać na wymianie doświadczeń.
 • Prawie 100 % chciałaby nawiązać współpracę z LGD. Natomiast w większości współpraca miałaby się opierać na dzieleniu się oraz wymianą doświadczeń, udziałem w kiermaszach, wystawach oraz promocją produktów.

 

Sporo osób jest również zainteresowana otrzymaniem pomocy w sprzedaży/dystrybucji swoich produktów, natomiast już zdecydowanie mniej osób jest zainteresowana zdobywaniem wiedzy w w/w zakresu oraz promocji swoich produktów.

 

W związku z powyższym można wysnuć hipotezę, że twórcy są chętni do wymiany doświadczeń ale nie są wystarczająco zmotywowani do rozwijania się w kierunku komercjalizacji swojego rękodzieła.

 

 • Większość badanych osób jest skłonna do wyjazdów organizowanych przez LGD Morawskie Wrota. Nie mniej jednak spora część osób zaznaczała, iż musi zostać zorganizowany wspólny transport oraz wyjazdy powinny być jednodniowe. Duża grupa osób jest chętna do wyjazdów ale jedynie w obrębie gminy czy też LGD Morawskie Wrota. Na powyższe czynniki z pewnością wpłynęły bariery takie tak: stan zdrowia, brak prawa jazdy, brak czasu – opieka nad dziećmi, wnukami, osobami starszymi.

  

Wyznaczone cele na przyszłość

(realizacja projektu współpracy)

 

 

Zakres realizowanych zadań może ulec zmianie po weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski 

 

 

Ukierunkowanie twórców lokalnych na tworzenie dzieła związanego z lokalnym dziedzictwem kulturowym Morawskich Wrót.

 

 1) Ukierunkowanie lokalnych twórców na tworzenie działa związanego z lokalnym dziedzictwem kulturowym poprzez:

 

 • organizację warsztatów tematycznych z twórcami partnerskich LGD,
 • udział w wystawach, targach, jarmarkach, kiermaszach, m.in. Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie, Targi Agroturystyczne AgroTravel
 • bieżącą konsultację z etnografami.

 

2) Promocja KREATORa oraz lokalnych twórców

 

 • opracowanie wspólnego logotypu,
 • stworzenie strony internetowej
 • opracowanie ulotek
 • opracowanie banneru- roll up, 
 • opracowanie stoisk promocyjnych
 • opracowanie katalogu rękodzielników zrzeszonych w projekcie KREATOR
 • artykuły w prasie lokalnej oraz branżowej
 • informacje na portalach internetowych instytucji publicznych oraz pozostałych kanałach informacyjnych.

 

3) Zagospodarowanie potencjału osób, które chcą na tym zarobić.

 

 • stworzenie wspólnej platformy umożliwiającej wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów umożliwiających rozwój.
 • zorganizowanie konferencji otwierającej i zamykającej projekt której celem będzie integracja lokalnych rękodzielników, uczestników projektu KREATOR. W tym celu zostaną również zaproszone władze poszczególnych gmin, organu nadzorującego projekt oraz prelegenci, animatorzy zaangażowani w projekt.
 • zorganizowanie szkolenia z zakresu prawno-fiskalnym oraz organizacji sprzedaży dla osób, których produkty znajdą się na stronie internetowej.
   

Sprawozdanie z badań - plik pdf

 

Relacja z pierwszego spotkania z lokalnymi twórcami