eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Zostały już udostępnione wnioski
Zostały już udostępnione wnioski

Pragniemy poinformować wszystkich zainteresowanych środkami PROW w ramach inicjatywy LEADER z LGD Morawskie Wrota, że udostępniono wnioski z którymi można się zapoznać na stronie ARiMR,  korzystając z poniższego linku.

 

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

Potwierdzamy dotychczasowe informacje, dotyczące terminu ogłoszenia naborów. Planujemy je w  miesiącu październik/listopad  2016 r. Przed naborami będzie kampania informacyjna, szkolenia dla poszczególnych grup zainteresowanych oraz doradztwo indywidulane.