eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Zapytanie ofertowe - klimatyzatory
Zapytanie ofertowe - klimatyzatory

Zapytanie ofertowe

 

Zamawiający: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce; tel. 32 45 15 034, [email protected], www.morawskie-wrota.pl

 

Przedmiot oferty:

Układ klimatyzacji o następujących parametrach:

  • Pomieszczenie sali konferencyjnej nr 2.4 –moc chłodnicza 5,1 kW
  • Pomieszczenie biurowe nr 2.5 – moc chłodnicza 2,6 kW
  • Pomieszczenie biurowe nr 2.7 – moc chłodnicza 2,2 kW
  1. Jednostki pomieszczeń 2.4 i 2.5 pracować będą w systemie Multisplit o mocy sprężarki 7,5 kW. Dobrano agregat zewnętrzny firmy Rotenso typ HIRO 80m4 o mocy chłodniczej 8,2 kW oraz jednostki wewnętrzne typ SOLE 50i o mocy chłodniczej 5,1 kW – dla pomieszczenia 2.4 oraz typ SOLE 26i o mocy chłodniczej 2,6kW – dla pomieszczenia 2.5.
  2. Pomieszczenie 2.7 będzie klimatyzowane jednostką typu split. Dobrano urządzenie  firmy Rotenso typ SOLE S26i + S26o o mocy chłodniczej 2,6 kW.
  3. Podane typy urządzeń są poglądowe i mogą zostać zamienione innymi o tych samych parametrach.
  4. 3.W pomieszczeniach jest przygotowana instalacja freonowa oraz przewody do odprowadzania skroplin.
  5. Zainteresowanym oferentom udostępniamy plan pomieszczeń biurowych i możliwość sprawdzenia stanu przygotowanej instalacji.

 

Pozostałe warunki

  • Termin składania ofert upływa z dniem: 1 czerwca 2016 r.
  • Termin realizacji: 20 czerwca 2016 r.

 

Zapytanie ofertowe - plik pdf