eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Wyniki naboru do pracy w Biurze LGD Morawskie Wrota
Wyniki naboru do pracy w Biurze LGD Morawskie Wrota

Informujemy,  że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji, na stanowisko Inspektora ds. projektów w Biurze LGD Morawskie Wrota, została wybrana  Pani Sylwia Płaczek zamieszkała w Zabełkowie.

 

Uzasadnienie wyboru:

W II etapowym procesie rekrutacji,  polegającym na  analizie złożonej dokumentacji  oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w obecności Zarządu, ustalono, że Pani Sylwia Płaczek w najwyższym stopniu spełnia wymagania, określone w informacji o naborze na ww. stanowisko.

 

Informujemy że do Biura wpłynęło 5 ofert. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem.