eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Walne Zebranie Członków - relacja
Walne Zebranie Członków - relacja

W dniu 31 maja 2016 r. w Auli Gimnazjum w Marklowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota. W zebraniu uczestniczyło 50 członków naszego Stowarzyszenia (na 176 wpisanych). Zgodnie z planem przyjęto wszystkie sprawozdania za rok 2015 r. i udzielono absolutorium Zarządowi LGD, który w ubiegłym roku, dwukrotnie zmieniał swój skład.  

 

Ważnym punktem spotkania było zatwierdzenie zmian do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020. W związku z redukcją dofinansowania o 5 % zmieniły się wartości kwot pomocy oraz niektóre wskaźniki. Jednomyślnie podjęto uchwałę zatwierdzającą ten dokument.

 

Dziękujemy członkom Stowarzyszenia za udział w Walnym Zebraniu.

 

Materiały omawiane na Walnym dotyczące planowanych do ogłoszenia konkursów: