eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Umowa na realizację LSR podpisana
Umowa na realizację LSR podpisana

10 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach zostały podpisane umowy ramowe z Lokalnymi Grupami Działania oraz Lokalnymi Grupami Rybackimi.

 

Ze strony Województwa Śląskiego umowy z beneficjentami podpisywał Stanisław Dąbrowa, wicemarszałek Województwa Śląskiego. Natomiast z ramienia LGD Morawskie Wrota umowę podpisywały: prezes Zdzisław Ciapka oraz członek zarządu Roman Bizoń. Umowy określają warunki i sposoby realizacji strategii rozwoju przez specjalnie do tego powołane stowarzyszenia mieszkańców, tzw. Lokalne Grupy Działania.

 

Pełna relacja z wydarzenia znajduje się na stronie województwa: www.slaskie.pl