eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
RPO - spotkanie informacyjne
RPO - spotkanie informacyjne

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne, dotyczące ogłoszonych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Poddziałanie 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie,

 

Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

 

Tematyka obejmuje omówienie zagadnień dotyczących specyfiki konkursu, procedury wyboru projektów oraz przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków.

 

Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2016 r. (czwartek), w godz. 11:30-14:00 w Katowicach, przy ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa.

 

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:

 

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_informacyjne__poddzialanie_9_1_4_oraz_9_2_4_2016_08_11