eu flag99
Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
Przewidywane wyniki operacji: Realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR
prow
Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2020
Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2020

W dniu 8 czerwca br.do Urzędu Marszałkowskiego została złożona Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2020 z redukcją dofinansowania o 5 %. Poniższa strategia została zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków 31 maja 2016 r.